Охранителни решения

Решения

Системи за превенция


Системи за мониторинг на човешка температура

Система за детекция на предпазна маска

Система за броене на хора и контрол на допустимия човекопоток

Безконтактни терминали за контрол на достъпа с лицево разпознаванеРешения

Системи за превенция

+