Система за броене на хора и контрол на допустимия човекопоток

Системата служи за сигнализация и ограничаване на достъпа от хора, като позволява предефиниране на праг от посетители, след надвишаването на който системата да визуализира забрана за вход в организацията до момента в който не се освободи място.


Система за броене на хора и контрол на допустимия човекопоток

Системата служи за сигнализация и ограничаване на достъпа от хора, като позволява предефиниране на праг от посетители, след надвишаването на който системата да визуализира забрана за вход в организацията до момента в който не се освободи място.

+