Системи за мониторинг на човешка температура

Системите от този тип служат за превенция от разпространяване на вирусни болести, като те позволяват измерване на до 15 души едновременно на разстояние до 3 м, което дава възможност за бърз и безконтактен мониторинг, като процентът на точност достига до ±0,3 ºC.


Системи за мониторинг на човешка температура

Системите от този тип служат за превенция от разпространяване на вирусни болести, като те позволяват измерване на до 15 души едновременно на разстояние до 3 м, което дава възможност за бърз и безконтактен мониторинг, като процентът на точност достига до ±0,3 ºC.

+