Системи за периметрова охрана

Базирана на интелигентен алгоритъм за навлизане в предефинирана зона или засичане на движение, филтрация на фалшиви алармени сработвания от фактори като мъгла/дим, движещи се обекти, ярка светлина или неблагоприятни метеорологични условия и съсредоточаване върху детекцията на хора или превозни средства;


Системи за периметрова охрана

Базирана на интелигентен алгоритъм за навлизане в предефинирана зона или засичане на движение, филтрация на фалшиви алармени сработвания от фактори като мъгла/дим, движещи се обекти, ярка светлина или неблагоприятни метеорологични условия и съсредоточаване върху детекцията на хора или превозни средства;

+