Системи за лицево разпознаване

Системите за лицево разпознаване служат за заснемане на преминаващи лица и сравнението им с предефинирана база данни, която може да се състои от: Вип лица, Списък със служители, Списък с лица, нежелани в дадената организация и други, като при всяко едно разпознаване на лице от конкретна база данни, могат да бъдат активирани алармени събития, обвързани с контрол на достъпа, активиране на външни светлинно-звукови оповестителни системи и други.


Системи за лицево разпознаване

Системите за лицево разпознаване служат за заснемане на преминаващи лица и сравнението им с предефинирана база данни, която може да се състои от: Вип лица, Списък със служители, Списък с лица, нежелани в дадената организация и други, като при всяко едно разпознаване на лице от конкретна база данни, могат да бъдат активирани алармени събития, обвързани с контрол на достъпа, активиране на външни светлинно-звукови оповестителни системи и други.

+