Система за извличане на метаданни

Системите за извличане на метаданни служат за разпознаване на статистически параметри като: пол, ориентировъчни години, емоция, носене на очила, маска за лице, цвят на горна и долна дреха, носене на шапка, чанта или чадър, както и за структуризиране на моторни и безмоторни превозни средства. Целта на този тип решения е да подпомага по-лесното търсене и намиране на цел, отговаряща на дадено описание.


Система за извличане на метаданни

Системите за извличане на метаданни служат за разпознаване на статистически параметри като: пол, ориентировъчни години, емоция, носене на очила, маска за лице, цвят на горна и долна дреха, носене на шапка, чанта или чадър, както и за структуризиране на моторни и безмоторни превозни средства. Целта на този тип решения е да подпомага по-лесното търсене и намиране на цел, отговаряща на дадено описание.

+