Системи за разпознаване на регистрационни номера





Камерите за разпознаване на автомобилни номера служат предимно за паркинг решения, където се изисква контрол и управление на влизащите в даден паркинг автомобили. Камерите от този тип са снабдени с алгоритъм за прочит на регистрационния номер на базата на видеоизображение, с помощта на което също така се извличат и допълнителни параметри за тип на превозното средство, марка, цвят и държава към която принадлежи регистрационния номер. Камерите притежават база данни, която може да се състои от: Вип автомобили, Списък със служители, Списък с номера, нежелани в дадената организация и други, като при всяко едно разпознаване на номер от конкретна база данни, могат да бъдат активирани алармени събития, обвързани с контрол на достъпа, активиране на външни светлинно-звукови оповестителни системи и други.


Системи за разпознаване на регистрационни номера

Камерите за разпознаване на автомобилни номера служат предимно за паркинг решения, където се изисква контрол и управление на влизащите в даден паркинг автомобили. Камерите от този тип са снабдени с алгоритъм за прочит на регистрационния номер на базата на видеоизображение, с помощта на което също така се извличат и допълнителни параметри за тип на превозното средство, марка, цвят и държава към която принадлежи регистрационния номер. Камерите притежават база данни, която може да се състои от: Вип автомобили, Списък със служители, Списък с номера, нежелани в дадената организация и други, като при всяко едно разпознаване на номер от конкретна база данни, могат да бъдат активирани алармени събития, обвързани с контрол на достъпа, активиране на външни светлинно-звукови оповестителни системи и други.









+